Realizacje - Strona 2

WYBRANE REALIZACJE :

Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca
Termin realizacji robót: 25.05.2010-30.10.2012

Kompleksowa termomodern. budynków LO  im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła.

Tomaszowskie Centrum Zdrowa sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Termin realizacji robót: 25.10.2010- 30.04.2011

Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
 
Urząd Gminy Godzianów, ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów
Termin realizacji robót: 11.06.2012-10.09.2012

Przebudowa drogi gminnej nr 115105E o długości 998,00 mb

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice, Maków ul. Zwierzyniec
Termin realizacji robót: 30.08.2011-31.10.2011

Przebudowa drogi lesnej p. pożarowej o długości 2+220 km w leśnictwie Kaczew, Gmina Bolimów

 

Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Termin wykonania robót: 05.2010- 11.2010
Kompleksowa modernizacja (przebudowa i wyposażenie) części wnętrz w zabytkowej Oficynie pałacowej  na potrzeby laboratorium Samodzielnej Pracowni Kultury Tkanek.

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Rybickiego 1, 96 -100 Skierniewice
Termin wykonania robót:14.05.2010-30.11.2010
Przebudowa pomieszczeń WSZ oraz zakup aparatury i sprzętu med wraz z wyposażeniem - Oddział Diagnostyki Obrazowej


 


Zakład Ogólnobudowlany „Marbudex” - 96-100 Skierniewice, ul. Łowicka 127 tel/fax.: (46) 832-58-63 , kom.: 601276321 - E-mail: marbudex@wp.pl
Projekt i Wykonanie : Website Service