Realizacje - Strona 5
WYBRANE REALIZACJE :

ZRI-I CEWOKAN, Łowicz, ul. Tatarzynów 17

Termin wykonania robót:2007-2008
Naprawa nawierzchni masą mineralno - asfaltową z recyklera, Skierniewice: ul. Mazowiecka i Miedniewicka, pow.: 4733,20 m


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Własne Mieszkanie”, ul. Traugutta 1A, 05-870 Błonie
Termin wykonania robót: 02.06.2008-15.09.2008
Termomodernizacja ścian budynku wraz z wymianą stolarki  okiennej i obróbek blacharskich - ul. 3 Maja 18 w Błoniu

 
Centrum Inwestycji i Finansów Sp. z.o.o. ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
Termin wykonania robót: 09.06.2005-15.12.2005
Termomodernizacja budynku FERMOT S.A. w Skierniewicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Własne Mieszkanie”, ul. Traugutta 1A, 05-870 Błonie
Termin wykonania robót: 03.2007-06.2007
Termomodern,  ścian budynku wraz z wymianą stolarki  okiennej i obróbek blach.  - ul. Kilińskiego 3

Instytut Warzywnictwa im. E. Chroboczka Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skiernieiwce
Termin wykonania robót: 19.05.2009- 15.10.2003
Przebudowa pom. .na laboratorium markerów DNA


Szpital Zachodni im. Jana Pawła II  w Grodzisku Mazowieckim
Pokrycie dachu papą termozgrzewalną
Roboty budowlane - Stacja Dializ 


Zakład Ogólnobudowlany „Marbudex” - 96-100 Skierniewice, ul. Łowicka 127 tel/fax.: (46) 832-58-63 , kom.: 601276321 - E-mail: marbudex@wp.pl
Projekt i Wykonanie : Website Service